Medezeggenschapsraad

MR-samenstelling:
 
Oudergeleding
Mevr. L. Kok
voorzitter  
     
Hr. S. Verhaar  
       
Mevr. J. Kess        
         
Teamgeleding        
Mevr. L. Admiraal secretaris      
Mevr. M. Polle        
Mevr. R. Koek        

 

Wat doet de Medezeggenschapsraad?

Notulen MR

Nieuwsbrief april 2023
Nieuwsbrief MR november 2022
Notulen 10 november 2022
Nieuwsbrief MR september 2022
Notulen 8 september 2022
Jaarverslag MR schooljaar 2021-2022
Nieuwsbrief MR juli 2022
Notulen 2 juni 2022
Notulen 13 januari 2022
Notulen 25 november 2021
Notulen 28 oktober 2021
Notulen 2 september 2021
Jaarverslag MR schooljaar 2020-2021