Medezeggenschapsraad

MR-samenstelling:
 
Oudergeleding
Mevr. L. Kok
voorzitter  
     
Vacature  
       
Mevr. J. Kes        
         
Teamgeleding        
Mevr. L. Admiraal secretaris      
Mevr. C. Moorman        
Mevr. R. Koek        

 

Wat doet de Medezeggenschapsraad?
 
Notulen Nieuwsbrieven Jaarverslagen
  Nieuwsbrief december 2023  
  Nieuwsbrief november 2023  
Notulen 10 november 2022 Nieuwsbrief MR juli 2023 Jaarverslag MR schooljaar 2022-2023
Notulen 8 september 2022 Nieuwsbrief april 2023 Jaarverslag MR schooljaar 2021-2022
Notulen 2 juni 2022 Nieuwsbrief MR november 2022 Jaarverslag MR schooljaar 2020-2021
Notulen 13 januari 2022 Nieuwsbrief MR september 2022  
Notulen 25 november 2021 Nieuwsbrief MR juli 2022  
Notulen 28 oktober 2021    
Notulen 2 september 2021