Sectorplan COVID 19

Om voorbereid te zijn op een opleving van het coronavirus heeft het ministerie van OCW het sectorplan COVID-19 gelanceerd. Dit sectorplan bevat een leidraad voor schoolbesturen en scholen, zodat zij weten op welk scenario zij zich kunnen voorbereiden en het onderwijs veilig en verantwoord gegeven kan worden. Hierbij is het uitgangspunt dat een scholensluiting te allen tijde moet worden voorkomen. Naast richting geeft het sectorplan ook ruimte voor maatwerk. 

Vier scenario’s
De leidraad voor schoolbesturen en scholen kent vier scenario’s. Bij ieder scenario hoort een set aan maatregelen. In het donkergroene scenario zijn er naast de basismaatregelen geen aanvullende maatregelen nodig. In het uiterste geval, het rode scenario, is de helft van het aantal leerlingen op school. Het kabinet besluit op basis van de wekelijkse duiding van het RIVM welk scenario van toepassing is. Scholen dienen bij op- en afschaling binnen een werkweek de bij het nieuwe scenario passende maatregelen in te voeren. Om snelle wisselingen te voorkomen zijn de nieuwe maatregelen vervolgens minimaal twee weken geldig.

Hieronder vindt u de link naar:
> Draaiboek sectorplan COVID 19 van OBS De Wiekslag
> Kwaliteitskaart thuisonderwijs van OBS De Wiekslag

Beide documenten zijn vastgesteld door onze MR.