Vrije dagen

Voor de volledigheid hierbij het gehele rooster met vakantie- en studiedagen en Alkmaars Ontzet. Op de studiedagen zet het team zich in op de schoolontwikkeling van De Wiekslag. De kinderen zijn op deze dagen vrij.