Vrije dagen

Voor de volledigheid hierbij het gehele rooster met vakantie- en studiedagen en Alkmaars Ontzet. Op de studiedagen zet het team zich in op de schoolontwikkeling van De Wiekslag. De kinderen zijn op deze dagen vrij. 

 

VAKANTIES schooljaar 2020-2021  
Herfstvakantie 18 t/m 22 oktober 2021
Kerstvakantie 27 december t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie 21 t/m 25 februari 2022
Paasweekend 15 t/m 18 april 2022
Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaart 26 t/m 27 mei 2022
Pinksterweekend 6 juni 2022
Zomervakantie 18 juli t/m 26 augustus 2022
   
STUDIEDAGEN:  
Woensdag 8 september 2021 Studiedag team
Vrijdag 8 oktober 2021 Alkmaars Ontzet, studiedag team
Donderdag 10 februari 2022 Studiedag team
Woensdag 23 maart 2022 ISOB-studiedag
Maandag 27 juni 2022 Studiedag team