Algemeen nieuws

Alle nieuwsberichten worden via de app verzonden. Heeft u zich daar nog niet voor aangemeld? Vraag om informatie bij juf Alice of juf Mariska.
22-05-2019  12:43
Beste ouders,

Ter informatie even het volgende:

U heeft ongetwijfeld gehoord dat er nogal wat commotie is ontstaan over de verwijsadviezen van de eindtoetsen voor de leerlingen van groep 8. Ook op De Wiekslag gebruiken we één van de genoemde toetsen, de Iep.
Voor onze groep 8 leerlingen geldt dat het gegeven schooladvies wordt bevestigd door de uitslagen van de toets.
In overleg met de kinderen zelf, de ouders en het Voortgezet Onderwijs, zijn we er van overtuigd dat de leerlingen doorstromen naar de meest passende vervolgopleiding.

We hopen u voldoende geïnformeerd te hebben maar mocht u nog vragen hebben kunt u altijd even langskomen.

Namens het team,
Alice Koster