Algemeen nieuws

Alle nieuwsberichten worden via de app verzonden. Heeft u zich daar nog niet voor aangemeld? Vraag om informatie bij juf Alice of juf Mariska.
07-10-2019  12:12
Wat: Sport X (gratis sporten na schooltijd)
Waar: Gymzaal van De Wiekslag
Wanneer: Vrijdag 11 en 18 oktober
Tijd: 15:30-16:30 uur

Vanaf begin dit schooljaar(2019-2020) is Ryanne Slooten begonnen als nieuwe vakleerkracht gym en zal ze elke vrijdag de gymlessen op De Wiekslag geven.
Naast de normale gymlessen zal ze ook een gratis uur Sport X na schooltijd geven voor groep 3 t/m 8. Dit extra uur sport wordt aangeboden op vrijdag van 15:30 tot 16:30 uur in de gymzaal van de school. Voor de komende twee vrijdagen mogen de kinderen vrij inlopen, dit wordt ook verteld tijdens de gymlessen aan de groepen.
 
Na de herfstvakantie starten we echt met blokken van drie lessen voor groep 3 t/m 5 dat wordt gevolgd door het blok van drie lessen voor groep 6 t/m 8. In deze blokken worden bijvoorbeeld de sporten atletiek, tennis, judo, zaalvoetbal of turnen behandeld. Dit zal tijdens de gymles vooraf verteld worden en bovenaan op de inschrijflijst vermeld staan. Deze zal in school komen te hangen waar leerlingen de week ervoor zelf kunnen inschrijven. Na inschrijven wordt verwacht dat je bij alle drie de lessen aanwezig bent. Meldt je af bij juf Ryanne als je toch een keer niet kunt deelnemen.
 

 
02-10-2019  11:08
news_item20191002110840.jpg

Alles staat klaar voor de eerste viering in ons nieuwe gebouw. Welkom! Het is best spannend hoor.