Algemeen nieuws

Alle nieuwsberichten worden via de app verzonden. Heeft u zich daar nog niet voor aangemeld? Vraag om informatie bij juf Alice of juf Mariska.
13-09-2018  15:47
Dinsdag 18 september om 9.00 uur wordt de eerste paal voor ons nieuwe gebouw geslagen. U bent welkom!
13-09-2018  15:46
De gymzaal is weer open. Meester Luuk gaat morgen weer binnen gymmen. De kinderen van groep 3 tot en met 8 moeten hun gymkleren mee. Vanaf groep 5 moeten de kinderen ook douchen, dus handdoek mee!
06-09-2018  16:23
De gymzaal is helaas nog steeds niet klaar. Als het weer goed is gaat meester Luuk morgen buiten gymmen. Zorg dus voor buitenschoenen en kleding.