Oudervereniging

Wanneer uw kind start als leerling van OBS De Wiekslag, wordt u als ouder automatisch lid van Oudervereniging De Wiekslag (OV). Dit beëindigd wanneer uw kind de school verlaat. De OV zet zich actief in voor de kinderen en hun ouders op school. Voor een groot deel gebeurt dat door het ondersteunen van de eventmanager bij en het organiseren van bijzondere activiteiten als Sinterklaas, Kerst, versieren van de school, Koningsspelen, de voorbereiding van- en begeleiding bij de schoolreisjes, begeleiding van de schoolfotograaf en inzameling van oud papier. De OV bestaat uit een dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) en een werkgroep die door het bestuur is ingesteld. Ouders worden jaarlijks uitgenodigd om actief deel te nemen aan deze werkgroep.

Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor activiteiten buiten de lesactiviteiten om. Wij sluiten kinderen nooit uit van deze activiteiten die de school aanbiedt, mocht u als ouder de bijdrage niet kunnen of willen betalen.
 
De vrijwillige ouderbijdrage wordt geïnd via een automatische incasso door Oudervereniging De Wiekslag. Het bedrag wordt in twee keer afgeschreven; in oktober en in maart. Elk jaar wordt de hoogte van het bedrag opnieuw vastgesteld: voor dit jaar is het € 39,-. Dit schooljaar wordt daarvan o.a. bekostigd:

 
Er zijn geen overige schoolkosten.
 
We vragen aan de ouders om een automatische incasso. U kunt het bedrag ook zelf overmaken. Mocht de hoogte van het bedrag problemen geven, kan er, in overleg met de penningmeester, een regeling getroffen worden.

In het najaar wordt verantwoording over de besteding van de gelden afgelegd en de hoogte van het bedrag voor het komende jaar vastgesteld.

Het bestuur van de oudervereniging Wiekslag
Laura de Lange (Voorzitter)
Martijn Bethlehem (Penningmeester)
Wendy Loog (Secretaris)

acwiekslag@gmail.com

Activiteitencommissie wordt oudervereniging

Jaarverslag Oudervereniging 2022-2023

Jaarverslag Activiteitencommissie 2021-2022