Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit 8 leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 en vergadert ongeveer elke drie maanden onder schooltijd. Hierbij is de directeur aanwezig. De raad vergadert in de teamkamer onder het genot van wat thee met lekkers.
Ze bespreken wat er beter zou kunnen op school. Dan doen ze aan de hand van door andere leerlingen ingebrachte ideeën. De actiepunten die voortkomen uit de vergadering van de leerlingenraad worden ook meegenomen in de teamvergadering van de school.
Twee leerlingen zijn notulist en voorzitter. Van te voren wordt er een agenda met gesprekspunten opgesteld. Deze wordt gemaakt door één van de leden. Meestal wordt er op de laatste vergadering al wat punten bedacht. De agenda krijgen alle leden van tevoren ook in te zien.
In de groepen wordt besproken wat er aan de orde is geweest in de leerlingenraad.
Na een jaar gaan alle leerlingen automatisch uit de leerlingenraad. Aan het begin van een nieuw schooljaar worden er nieuwe verkiezingen gehouden. Een leerling mag maximaal twee keer deelnemen aan de leerlingenraad.