Onze school


Welkom op de website van OBS De Wiekslag, de openbare basisschool, in Stompetoren.
Ieder kind ongeacht de levensbeschouwelijke of culturele achtergrond is hier welkom.
Vanuit een rustige, aangename sfeer begeleiden we kinderen om zich optimaal in brede zin te ontwikkelen.
We gaan voor kwaliteit, creativiteit, zelfstandgheid en geborgenheid.
Wilt u meer weten over de school?
Kijkt u dan verder op deze site en/ of bel voor informatie of een rondleiding.

Veel lees- en kijkplezier.

Team de Wiekslag.

Openbare basisschool
De Wiekslag is basisschool sinds 1985. Sinds die tijd zijn de vroegere kleuterschool en lagere school gehuisvest in één gebouw. Onze school is openbaar en het verantwoordelijke schoolbestuur is de ISOB. De ISOB bestuurt 20 scholen, in 5 gemeenten. Het bestuursbureau is gevestigd in Castricum. In principe worden alle kinderen tussen vier en twaalf jaar toegelaten, zonder onderscheid te maken naar geloofsovertuiging of levensbeschouwing.

Situering van de school
Onze school ligt aan de openbare weg en is vanaf de weg duidelijk zichtbaar. 

Het schoolgebouw
De school is tijdelijke gehuisvest in acht noodlokalen vlak bij het 'oude' gebouw.  Dat gebouw wordt grotendeels afgebroken en er komt op dezelfde lokatie een Brede School samen met Forte kinderopvang. We krijgen een prachtig, ruim gebouw en de verwachting is dat we er schooljaar 2019- 2020 in kunnen.
De Kinderopvang krijgt als entree de voormalige hoofdingang van de school. De hoofdingang van de school komt om de hoek, waar eerst de voormalige kleuteringang was.
Alle groepen kunnen ook in het nieuwe gebouw van de ruime gemeenschapsruimte gebruik maken. De ruimte wordt voorts gebruikt voor tentoonstellingen (bijvoorbeeld bij een thema) en bij het feestelijke afscheid van groep 8. U kunt de tekeningen op school komen bekijken.
De gerenoveerde gymzaal blijft voor ons bereikbaar via een tussendeur vanuit school.
Ook het speelplein wordt geheel opgeknapt. Een werkgroep van onze school, bestaande uit ouders en teamleden, is bezig om een zo fraai mogelijk plein te ontwerpen.

Schoolgrootte
De Wiekslag had op 1 oktober 2017 (dit is de officiële teldatum) 176 leerlingen verdeeld over 8 groepen. De komende jaren verwachten we een lichte groei.