Onze school


Welkom op de website van obs de Wiekslag, de openbare basisschool, in Stompetoren.
Ieder kind ongeacht de levensbeschouwelijke of culturele achtergrond is hier welkom.
Vanuit een rustige, aangename sfeer begeleiden we kinderen om zich optimaal in brede zin te ontwikkelen.
Wilt u meer weten over de school?
Kijkt u dan verder op deze site en/ of bel voor informatie of een rondleiding.

Veel lees- en kijkplezier.

Team de Wiekslag.

Openbare basisschool
De Wiekslag is basisschool sinds 1985. Sinds die tijd zijn de vroegere kleuterschool en lagere school gehuisvest in één gebouw. Onze school is openbaar en het verantwoordelijke schoolbestuur is de ISOB. De ISOB bestuurt 22 scholen, in 7 gemeenten. Het bestuursbureau is gevestigd in Castricum. In principe worden alle kinderen tussen vier en twaalf jaar toegelaten, zonder onderscheid te maken naar geloofsovertuiging of levensbeschouwing.

Situering van de school
Onze school ligt aan de openbare weg en is vanaf de weg duidelijk zichtbaar.

Het schoolgebouw
De school bestaat uit twee grote kleuterlokalen, vijf reguliere leslokalen, en een noodlokaal. Dit is ook een groot lokaal.
Verder heeft de school een gemeenschapsruimte die voor algemeen gebruik is.
Alle groepen kunnen van de gemeenschapsruimte gebruik maken. De ruimte wordt voorts gebruikt voor tentoonstellingen (bijvoorbeeld bij een thema) en bij het feestelijke afscheid van groep 8.
De gymzaal, die via een tussendeur vanuit school te bereiken is, wordt door ons ook gebruikt voor de gymlessen, vieringen, spellencircuits en dergelijke.
De Wiekslag beschikt over een bibliotheek en een documentatiecentrum.
Achter de school bevinden zich enkele schooltuintjes.
Rondom de school kan tijdens schooluren gespeeld worden. Een werkgroep van onze school, bestaande uit ouders en teamleden, is bezig om op het speelplein, naast de al aanwezige speeltoestellen, nieuwe voorzieningen en verbeteringen aan te brengen.

Schoolgrootte
De Wiekslag had op 1 oktober 2017 (dit is de officiële teldatum) 176 leerlingen verdeeld over 8 groepen. De komende jaren verwachten we dat dat ongeveer zo zal blijven.