Onze school


Welkom op de website van OBS De Wiekslag, de openbare basisschool, in Stompetoren.
Ieder kind ongeacht de levensbeschouwelijke of culturele achtergrond is hier welkom.
Vanuit een rustige, aangename sfeer begeleiden we kinderen om zich optimaal in brede zin te ontwikkelen.
We gaan voor kwaliteit, creativiteit, zelfstandgheid en geborgenheid.
Wilt u meer weten over de school?
Kijkt u dan verder op deze site en/ of bel voor informatie of een rondleiding.

Team de Wiekslag.

Openbare basisschool
De Wiekslag is basisschool sinds 1985. Sinds die tijd zijn de vroegere kleuterschool en lagere school samengevoegd en gehuisvest in één gebouw. Onze school is openbaar en het verantwoordelijke schoolbestuur is de ISOB. De ISOB bestuurt 20 scholen, in 5 gemeenten. Het bestuursbureau is gevestigd in Castricum. In principe worden alle kinderen tussen vier en twaalf jaar toegelaten, zonder onderscheid te maken naar geloofsovertuiging of levensbeschouwing.

Situering van de school
Onze school ligt aan de openbare weg en is vanaf de weg duidelijk zichtbaar. 

Het schoolgebouw
Ons gebouw is helemaal nieuw en samen met de kinderopvang van Forte vormen we een Brede School. Ons gebouw is ruim en licht en van vele gemakken voorzien.
De Kinderopvang heeft als entree de voormalige hoofdingang van de school. De hoofdingang van de school is om de hoek, waar eerst de voormalige kleuteringang was.
Alle groepen kunnen in het nieuwe gebouw van de ruime gemeenschapsruimte gebruik maken. De ruimte wordt voorts gebruikt voor tentoonstellingen (bijvoorbeeld bij een thema) en bij het feestelijke afscheid van groep 8. U kunt gerust even binnen lopen om het nieuwe gebouw te bekijken.
De gerenoveerde gymzaal blijft voor ons bereikbaar via een tussendeur vanuit school.
Het speelplein aan de achterzijde van de school is al opgeknapt en in overleg met alle betrokkenen gaat dat op korte termijn ook gebeuren met de voorzijde.

Schoolgrootte
De Wiekslag heeft op 1 oktober 2020 (dit is de officiële teldatum) 186 leerlingen verdeeld over 8 groepen. De komende jaren verwachten we een lichte groei.