Onze school


Welkom op de website van OBS De Wiekslag, de openbare basisschool, in Stompetoren.
Ieder kind ongeacht de levensbeschouwelijke of culturele achtergrond is hier welkom.
Vanuit een rustige, aangename sfeer begeleiden we kinderen om zich optimaal in brede zin te ontwikkelen.
We gaan voor kwaliteit, creativiteit, zelfstandgheid en geborgenheid.
Wilt u meer weten over de school?
Kijkt u dan verder op deze site en/ of bel voor informatie of een rondleiding.

Team de Wiekslag.

Openbare basisschool
De Wiekslag is basisschool sinds 1985. Sinds die tijd zijn de vroegere kleuterschool en lagere school samengevoegd en gehuisvest in één gebouw. Onze school is openbaar en het verantwoordelijke schoolbestuur is de ISOB. De ISOB bestuurt 15 scholen, in 5 gemeenten. Het bestuursbureau is gevestigd in Castricum. In principe worden alle kinderen tussen vier en twaalf jaar toegelaten, zonder onderscheid te maken naar geloofsovertuiging of levensbeschouwing.

Situering van de school
Onze school ligt aan de openbare weg en is vanaf de weg duidelijk zichtbaar. 

Het schoolgebouw
Ons gebouw is in 2019 volledig vernieuwd en vormt samen met de kinderopvang van Forte een kindcentrum. Ons gebouw is ruim en licht en van vele gemakken voorzien.

Schoolgrootte
De Wiekslag heeft op 1 februari 2022 (dit is de officiële teldatum) 181 leerlingen verdeeld over 8 groepen. De komende jaren verwachten we een lichte groei.