Schoolteam/groepsindeling 2021-2022

Zo'n 180 kinderen bezoeken onze school. De kinderen zijn verdeeld over 8 groepen.

Groep 1/2a
Groep 1/2b
Groep 3  
Groep 4
Groep 5       
Groep 6        
Groep 7        
Groep 8   

juf Cindy en juf Puck
juf Richelle
juf Kirsten en juf Annemiek
juf Erna en juf Annemiek
meester Owen en juf Elisa
juf Celeste
juf Marjolijn en meester Wilmer
meester Wilmer en juf Lizzy
   
  
Intern Begeleider*  
Extra Ondersteuning
Vakleerkracht gymnastiek
HVO leerkracht*
Administratie
Directeur  
juf Jessie
juf Syliva
juf Ryanne
juf Margreeth
Annemarie
Fred de Wildt
     
*1     Een intern begeleider is de coördinator van de remedial teaching zowel naar
         kinderen, ouders, team en externen toe.
*2    HVO is Humanistisch Vormings Onderwijs