Schoolteam/groepsindeling 2018-2019

Zo'n 180 kinderen bezoeken onze school. De kinderen zijn verdeeld over 8 groepen.

Groep 1/2a
Groep 1/2b
Groep 3/4a   
Groep 3/4b  
Groep 5       
Groep 6        
Groep 7        
Groep 8   

juf Simone en juf Puck
juf Herma en juf Lizzy
juf Mariska en juf Marianne
juf Annemiek en juf Marianne
meester Harry en juf Alice
juf Jessie
juf Judith en juf Lizzy
meester Frank en meester Luc
   
  
Remedial teacher*  
Intern Begeleider*  
Vakleerkracht gymnastiek
HVO leerkracht*
Directeur  
Adjunct directeur 
juf Herma
meester Luc
meester Luuk
juf Twanneke
juf Alice
meester Luc
     
*1     Een remedial teacher is een leerkracht die de kinderen indien nodig extra
         uitleg en ondersteuning geeft voor een bepaald vakgebied.
*2     Een intern begeleider is de coördinator van de remedial teaching zowel naar
         kinderen, ouders, team en externen toe.
*3    HVO is Humanistisch Vormings Onderwijs