Schoolteam/groepsindeling 2019-2020

Zo'n 180 kinderen bezoeken onze school. De kinderen zijn verdeeld over 8 groepen.

Groep 1/2a
Groep 1/2b
Groep 3/4a   
Groep 3/4b  
Groep 5       
Groep 6        
Groep 7        
Groep 8   

juf Puck en juf Cindy
juf Herma en juf Puck
juf Mariska en juf Marianne
juf Annemiek en juf Marianne
meester Harry en juf Alice
juf Jessie en meester Luc
juf Lizzy en juf Marjolein
meester Frank en juf Lizzy
   
  
Intern Begeleider*  
Vakleerkracht gymnastiek
HVO leerkracht*
Directeur  
Adjunct directeur 
meester Luc
juf Ryanne
juf Mieke
juf Alice
meester Luc
     
*1     Een intern begeleider is de coördinator van de remedial teaching zowel naar
         kinderen, ouders, team en externen toe.
*2    HVO is Humanistisch Vormings Onderwijs