Schoolteam/groepsindeling 2021-2022

Zo'n 180 kinderen bezoeken onze school. De kinderen zijn verdeeld over 8 groepen.

Groep 1/2a
Groep 1/2b
Groep 3  
Groep 4
Groep 5       
Groep 6        
Groep 7        
Groep 8   

juf Cindy en juf Puck
juf Richelle
juf Marianne en juf Annemiek
juf Erna en meester Harry
meester Harry en meester Owen
juf Celeste
juf Marjolijn en juf Lizzy
meester Wilmer en juf Lizzy
   
  
Intern Begeleider*  
Extra Ondersteuning
Vakleerkracht gymnastiek
HVO leerkracht*
Administratie
Directeur  
juf Jessie
meester Harry en meester Owen
juf Ryanne
juf Margreeth
vacature 
Fred de Wildt
     
*1     Een intern begeleider is de coördinator van de remedial teaching zowel naar
         kinderen, ouders, team en externen toe.
*2    HVO is Humanistisch Vormings Onderwijs