Schoolteam/groepsindeling 2022-2023

Zo'n 180 kinderen bezoeken onze school. De kinderen zijn verdeeld over 8 groepen.

Groep 1/2a
Groep 1/2b
Groep 3  
Groep 4
Groep 5       
Groep 6        
Groep 7        
Groep 8   

juf Cindy en juf Petra
juf Richelle
juf Kirsten en juf Annemiek
juf Erna en juf Annemiek
meester Owen en juf Elisa
juf Celeste
juf Stieneke en meester Wilmer
meester Wilmer en juf Lizzy
   
  
Intern Begeleider en waarnemend directeur*  
Extra Ondersteuning en projectgroep 
Vakleerkracht gymnastiek
HVO leerkracht*
Administratie
Onderwijsassistenten
Conciërge
Directeur
juf Jessie
juf Sylvia
juf Ryanne
juf Margreeth
Annemarie
juf Annelies en juf Iwanna
meester Peter
Fred de Wildt
     
*1     Een intern begeleider is de coördinator van de remedial teaching zowel naar
         kinderen, ouders, team en externen toe.
*2    HVO is Humanistisch Vormings Onderwijs