Schoolteam/groepsindeling 2020-2021

Zo'n 180 kinderen bezoeken onze school. De kinderen zijn verdeeld over 8 groepen.

Groep 1/2a
Groep 1/2b
Groep 3  
Groep 4
Groep 5       
Groep 6        
Groep 7        
Groep 8   

juf Cindy en juf Puck
juf Richelle
juf Mariska en juf Jessie
juf Marianne en juf Annemiek
meester Harry en juf Annemiek
juf Lisa
juf Marjolijn en juf Lizzy
meester Wilmer en juf Lizzy
   
  
Intern Begeleider*  
Vakleerkracht gymnastiek
HVO leerkracht*
Directeur  
juf Jessie
juf Ryanne
juf Mieke
Fred de Wildt
     
*1     Een intern begeleider is de coördinator van de remedial teaching zowel naar
         kinderen, ouders, team en externen toe.
*2    HVO is Humanistisch Vormings Onderwijs