groep 6
juf Celeste


Hulpstukken spelling
slider placeholder
Dit zijn de hulpstukken van spelling. De grote bruine poster is de klankgroepenkaart. De spellingsregels staan op de losse posters.

We oefenen ook met de ei en au-rap en plaat. Hoewel lang niet alle woorden op de plaat staan, zijn het er wel heel veel. Op de plaat staan meer woorden dan in de rap aan bod komen. Goed kijken dus!
Ei-rap/plaat: https://www.youtube.com/watch?v=0teP40IDxcU
Au-rap/plaat: https://www.youtube.com/watch?v=dMB56nWQ0o0

Uitleg spelling:
We hakken woorden in klankgroepen, bijvoorbeeld: 'stroming: stroo-ming' .
Dan zeggen we: 'STROO, hoort daar een regel bij? Nee, dus klankgroep: STROO, de laatste klank is een OO, dat is een lange klank, dus haal ik er eéntje weg (schrijf op: stro). MING, hoort daar een regel bij? Ja, zingwoord, dat schrijf ik met n g (schrijf op: ming)'.

Ander voorbeeld: 'automobilist, au-too=moo-bie-list. AU, dat is atje au (schrijf op: au), TOO, daar hoort geen regel bij, dus klankgroep: TOO de laatste klank is een OO, dat is een lange klank, dus haal ik er ééntje weg (schrijf op: to). BIE, daar hoort een regel bij: het is een kilowoord, ik hoor de ie maar ik schrijf de i (schrijf op: bi). LIST, daar hoort een regel bij: het is een langermaakwoord. Ik hoor een T aan het einde, dus langermaken, ik hoor of ik een t of d moet schrijven: 1 automobilist, 2 automobilisTen, ik hoor een T, dus ik schrijf LIST (schrijf op: list)'.