Algemeen nieuws

Alle nieuwsberichten worden via de app verzonden. Heeft u zich daar nog niet voor aangemeld? Vraag om informatie bij juf Alice of juf Mariska.
02-09-2019  11:56
news_item20190902115615.jpg

De school is nu echt geopend.